ฟรี
 • โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์
  วัดศาลาลอยพระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

 • โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์
  วัดศาลาลอยพระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

 • 125486219_1409028742821593_3674827616295826457_o.jpg

  การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์

 • 117121168_1315679855489816_5481033100443495545_o.jpg

  ขอเรียนเชิญเจริญพร ท่านพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทุกท่าน โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ ได้ดำเนินการก่อตั้งโรงเรียนมาเพื่อ สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรหลานชาวจังหวัดสุรินทร์ ให้ได้มีโอกาสทางการเรียน

 • 117239083_1316368775420924_7938164580773276720_o.jpg

  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

 • Untitled.png

  โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ ขอถวายมุทิตา แด่ คณาจารย์ทั้งสองท่าน

 • 63 (ข้างกำแพง).jpg

  รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งออนไลน์ (E-Office)

ผู้บริหาร